CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPT THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ AC&T

Hotline : 0918821000

GIỎ HÀNG

CỦA BẠN

BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN ỐNG GIÓ
STT VẬT TƯ ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
1 Ống đồng và bảo ôn
1.1 Ống đồng toàn phát 10x16 dày 8.1 kèm bảo ôn m      270,000  
1.2 Ống đồng toàn phát 10x19 dày 8.1 kèm bảo ôn m      320,000  
2 Dây điện 
2.1 Dây điện Trần Phú 1x1.5 m          8,000  
2.2 Dây điện Trần Phú 2x1.5 m        15,000  
2.3 Dây điện Trần Phú 2x2.5 m        20,000  
2.4 Dây điện Trần Phú 2x4 m        35,000  
2.5 Dây nguồn 3 pha 3x4+1x2.5 cadisun m        70,000  
3 Ống nước và bảo ôn ống nước
3.1 Ống nước cứng D21 m        25,000  
3.2 Bảo ôn ống nước 19 dày 10 m        25,000  
4 Giá đỡ cục nóng
4.1 Giá đỡ máy 9000-12000 BTU Bộ      100,000  
4.2 Giá đỡ máy 18000-24000 BTU Bộ      150,000  
4.3 Giá đỡ máy 30000-50000 BTU Bộ      250,000  
5 Chi phí nhân công lắp đặt
5.1 Nhân công lắp máy 12000-24000 BTU Máy      1,000,000  
5.2 Nhân công lắp máy 28000 - 48000BTU Máy      1,500,000  
5.3 Nhân công đục tường đi ống đồng  m        60,000  
5.4 Nhân công đục tường đi ống nước m        60,000  
5.5 Nhân công đi ống gió m        30.000  
6 Vật tư kèm theo
6.1 Atomat LG 25A/3 pha Chiếc      450,000  
6.2 Atomat LG 30A/1 pha Chiếc      250,000  
6.3 Ti treo dàn lạnh 1 bộ Bộ      150,000  
6.4 Mối hàn nối ống Mối        50,000  
6.5 Vật tư phụ (ốc vít, nở, bulong, băng dính,...) Bộ      550,000  
6.6 Hút chân không và thử kín Lần        50,000  
7 Ống gió, côn thu, cửa lan, hộp gió
7.1 Ống gió mềm D150 m      120,000  
7.2 Ống gió mềm D200 m      140,000  
7.3 Ống gió mềm D300 m      180,000  
7.4 Côn thu đầu máy 18000 - 24000 BTU Cái      850,000  
7.5 Côn thu đầu máy 30000 - 50000 BTU Cái      950,000  
7.6 Côn thu đuôi máy 18000 - 24000 BTU Cái      850,000  
7.7 Côn thu đuôi máy 30000 - 50000 BTU Cái      950,000  
7.8 Cửa lan 1 khung 1000x150 Cái      600,000  
7.9 Cửa lan 1 khung 1200x150 Cái      700,000  
7.10 Cửa lan 2 khung có lưới 1000x150 Cái      750,000  
7.11 Cửa lan 2 khung có lưới 1200x150 Cái      850,000  
7.12 Hộp gió 1000x150 Cái      600,000  
7.13 Hộp gió 1200x150 Cái      700,000  

Ghi chú:

- Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

- Giá nhân công lắp đặt được áp dụng cho các vị trí đơn giản không sử dụng thang dây, dàn giáo,...

ĐỐI TÁC LỚN

DT1
Sofa da
DT3
DT4
DT5
icon-phone