CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPT THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ AC&T

Hotline : 0918821000

GIỎ HÀNG

CỦA BẠN

BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN ỐNG GIÓ
STT VẬT TƯ ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
1 Ống đồng và bảo ôn
1.1 Ống đồng toàn phát 10x16 dày 8.1 kèm bảo ôn m      250,000  
1.2 Ống đồng toàn phát 10x19 dày 8.1 kèm bảo ôn m      280,000  
2 Dây điện 
2.1 Dây điện Trần Phú 1x1.5 m          8,000  
2.2 Dây điện Trần Phú 2x1.5 m        15,000  
2.3 Dây điện Trần Phú 2x2.5 m        20,000  
2.4 Dây điện Trần Phú 2x4 m        35,000  
2.5 Dây nguồn 3 pha 3x4+1x2.5 cadisun m        50,000  
3 Ống nước và bảo ôn ống nước
3.1 Ống nước cứng D21 m        25,000  
3.2 Bảo ôn ống nước 19 dày 10 m        25,000  
4 Giá đỡ cục nóng
4.1 Giá đỡ máy 9000-12000 BTU Bộ      100,000  
4.2 Giá đỡ máy 18000-24000 BTU Bộ      150,000  
4.3 Giá đỡ máy 30000-50000 BTU Bộ      250,000  
5 Chi phí nhân công lắp đặt
5.1 Nhân công lắp máy 12000-24000 BTU Máy      1,800,000  
5.2 Nhân công lắp máy 28000 - 48000BTU Máy      2,500,000  
5.3 Nhân công đục tường đi ống đồng  m        60,000  
5.4 Nhân công đục tường đi ống nước m        60,000  
5.5 Nhân công đi ống gió m        30.000  
6 Vật tư kèm theo
6.1 Atomat LG 25A/3 pha Chiếc      450,000  
6.2 Atomat LG 30A/1 pha Chiếc      250,000  
6.3 Ti treo dàn lạnh 1 bộ Bộ      150,000  
6.4 Mối hàn nối ống Mối        50,000  
6.5 Vật tư phụ (ốc vít, nở, bulong, băng dính,...) Bộ      550,000  
6.6 Hút chân không và thử kín Lần        50,000  
7 Ống gió, côn thu, cửa lan, hộp gió
7.1 Ống gió mềm D150 m      100,000  
7.2 Ống gió mềm D200 m      120,000  
7.3 Ống gió mềm D300 m      160,000  
7.4 Côn thu đầu máy 18000 - 24000 BTU Cái      800,000  
7.5 Côn thu đầu máy 30000 - 50000 BTU Cái      950,000  
7.6 Côn thu đuôi máy 18000 - 24000 BTU Cái      800,000  
7.7 Côn thu đuôi máy 30000 - 50000 BTU Cái      950,000  
7.8 Cửa lan 1 khung 1000x150 Cái      550,000  
7.9 Cửa lan 1 khung 1200x150 Cái      650,000  
7.10 Cửa lan 2 khung có lưới 1000x150 Cái      650,000  
7.11 Cửa lan 2 khung có lưới 1200x150 Cái      750,000  
7.12 Hộp gió 1000x150 Cái      550,000  
7.13 Hộp gió 1200x150 Cái      600,000  

Ghi chú:

- Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

- Giá nhân công lắp đặt được áp dụng cho các vị trí đơn giản không sử dụng thang dây, dàn giáo,...

ĐỐI TÁC LỚN

DT1
DT2
DT3
DT4
DT5
icon-phone
 
 
Thiết kế website