Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường

STTVẬT TƯĐVTSỐ LƯỢNGĐƠN GIÁTHÀNH TIỀN
1Ống đồng và bảo ôn
1.1Ống đồng toàn phát 6×10 dày 8.1 kèm bảo ônm    170,000 
1.2Ống đồng toàn phát 6×12 dày 8.1 kèm bảo ônm    185,000 
1.3Ống đồng toàn phát 6×16 dày 8.1 kèm bảo ônm    235,000 
2Dây điện trần phú
2.1Dây điện Trần Phú 1×1.5m        8,000 
2.2Dây điện Trần Phú 2×1.5m      15,000 
2.3Dây điện Trần Phú 2×2.5m      20,000 
2.4Dây điện Trần Phú 2×4m      35,000 
3Ống nước và bảo ôn ống nước
3.1Ống nước mềmm      15,000 
3.2Ống nước cứng D21m      25,000 
3.3Bảo ôn ống nước 19 dày 10m      25,000 
4Giá đỡ cục nóng
4.1Giá đỡ máy 9000-12000 BTUBộ    100,000 
4.2Giá đỡ máy 18000-24000 BTUBộ    150,000 
4.3Giá đỡ máy 30000-50000 BTUBộ    250,000 
5Chi phí nhân công lắp đặt
5.1Nhân công lắp máy 9000 BTUMáy    200,000 
5.2Nhân công lắp máy 12000 BTUMáy    250,000 
5.3Nhân công lắp máy 18000 BTUMáy    350,000 
5.4Nhân công lắp máy 24000 BTUMáy    350,000 
5.5Nhân công đục tường đi ống Gasm      60,000 
5.6Nhân công đục tường đi ống nướcm      60,000 
6Vật tư kèm theo
6.1Atomat 20AChiếc    100,000 
6.2Atomat 30AChiếc    120,000 
6.3Vật tư phụ (ốc vít, nở, bulong, băng dính,băng cuốn,..)Bộ    100,000 
6.4Mối hàn trong nhàMối      30,000 
6.5Mối hàn ngoài trờiMối      50,000 
6.6Hút chân không và thử kínLần      50,000 
7Chi phí nhân công tháo đỡ điều hòa
7.1Nhân công tháo 9000 BTUMáy    150,000 
7.2Nhân công tháo 12000 BTUMáy    150,000 
7.3Nhân công tháo 18000 BTUMáy    200,000 
7.4Nhân công tháo 24000 BTUMáy    200,000 

Ghi chú:

– Giá trên chưa bao gồm 10%VAT

– Giá nhân công lắp đặt áp dụng cho các vị trí đơn giản không sử dụng thang dây, dàn giáo,…