MODEL ĐIỀU HÒA PANASONIC CHÍNH HÃNG

THÔNG BÁO THAY ĐỔI MODEL ĐIỀU HÒA PANASONIC CHÍNH HÃNG NĂM 2017 Để lại bình luận

THÔNG BÁO
(Sản phẩm mới máy điều hòa Panasonic năm 2017)

Kính gửi: Quý Đại lý

Trước hết, Công ty AC&T – Nhà phân phối chính thức máy điều hòa không khí Panasonic tại Miền Bắc xin gửi lời cảm ơn Quý Đại lý đã tin tưởng, hợp tác đồng hành cùng thương hiệu Panasonic và công ty chúng tôi trong thời gian vừa qua.

 Công ty chúng tôi xin gửi tới Quý đại lý sản phẩm mới máy điều hòa nhiệt độ Panasonic trong năm 2017 như sau:

STTMÔ TẢMÁY ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG PANASONIC                      Ghi chú
         Năm 2016     Năm 2017
ModelGasModelGas
A                 ĐIỀU HÒA PANASONIC 1 CHIỀU
IĐiều hòa Panasonic 1 chiều – Thông dụng     
1Điều hòa Panasonic 1 chiều 9000BTUCU/CS-KC9QKH-8R22CU/CS-N9SKH-8R32Thay thế
Model mới
2Điều hòa Panasonic 1 chiều 12000btuCU/CS-KC12QKH-8CU/CS-N12SKH-8
3Điều hòa Panasonic 1 chiều 18000btuCU/CS-KC18QKH-8CU/CS-N18TKH-8
4Điều hòa Panasonic 1 chiều 24000btuCU/CS-KC24QKH-8CU/CS-N24TKH-8
5Điều hòa Panasonic 1 chiều 28000btu     
IIĐiều hòa Panasonic 1 chiều – Inverter (tiết kiệm 65% điện)    
1Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 9000btuCU/CS-U9SKH-8R32CU/CS-U9TKH-8R32Thay thế
model
2Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 12000btuCU/CS-U12SKH-8CU/CS-U12TKH-8
3Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 18000btuCU/CS-U18SKH-8CU/CS-U18TKH-8
4Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 24000btuCU/CS-U24SKH-8CU/CS-U24TKH-8
IIIĐiều hòa Panasonic 1 chiều – inverter (tiết kiệm 30% điện)    
1Điều hòa Panasonic 9.000BTU 1 chiều inverter  CU/CS-PU9TKH-8R32Model mới
2Điều hòa Panasonic 12.000BTU 1 chiều inverter  CU/CS-PU12TKH-8
3Điều hòa Panasonic 18.000BTU 1 chiều inverter  CU/CS-PU18TKH-8
4Điều hòa Panasonic 24.000BTU 1 chiều inverter  CU/CS-PU24TKH-8
IVĐiều hòa Panasonic Sky Series    Giữ nguyên
model
1Máy lạnh Panasonic Sky Series 9.000BTUCU/CS-VU9SKH-8R32CU/CS-VU9SKH-8R32
2Máy lạnh Panasonic Sky Series 12.000BTUCU/CS-VU12SKH-8CU/CS-VU12SKH-8
3Máy lạnh Panasonic Sky Series 18.000BTUCU/CS-VU18SKH-8CU/CS-VU18SKH-8
BĐIỀU HÒA PANASONIC 2 CHIỀU
IĐiều hòa Panasonic 2 chiều – inverter thông dụng (tiết kiệm 30% điện)
1Điều hòa Panasonic 2 chiều 9000BTUYZ9SKH-8R32YZ9SKH-8R32Giữ nguyên
model
2Điều hòa Panasonic 2 chiều 12000BTUYZ12SKH-8YZ12SKH-8
3Điều hòa Panasonic 2 chiều 18000BTUYZ18SKH-8YZ18SKH-8
IIĐiều hòa Panasonic 2 chiều – Inverter cao cấp (tiết kiệm 65% điện)
1Điều hòa Panasonic 9000BTU 2 chiềuE9RKH-8R410AZ9TKH-8R32Thay thế
Model mới
2Điều hòa Panasonic 12000BTU 2 chiềuE12RKH-8Z12TKH-8
3Điều hòa Panasonic 18000BTU 2 chiềuE18RKH-8Z18TKH-8
4Điều hòa Panasonic 24000BTU 2 chiềuE24RKH-8Z24TKH-8

Công ty chúng tôi mong rằng tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác từ Quý Đại lý

Trân trọng thông báo!

Trả lời